Please wait...
      

Sistem Pesara

   

Pesara hendaklah memaklumkan Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku :

 
 

pertukaran alamat, dan

 
 

perubahan status perkahwinan seperti perceraian, perkahwinan semula dan kematian suami/isteri.

 
   

Jika pesara/penerima pencen meninggal dunia, sila kemukakan dengan segera borang JPA.BP.SPT.B01d ( Borang Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan).

 
   

Pesara dinasihatkan untuk menghubungi Jabatan terakhirnya bagi memastikan sebarang perubahan gaji akhir akibat dari pergerakan gaji atau kenaikan pangkat dimaklumkan segera kepada Bahagian Pencen JPA dengan mengemukakan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini supaya tindakan penghitungan semula faedah persaraan dapat dibuat.

 
   

Jika pesara/penerima pencen berpindah tempat tinggal atau nombor akaun bank pesara/penerima pencen telah bertukar akibat kehilangan atau ingin menukar akaun di bank lain, sila maklumakan DENGAN SEGERA kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dengan mengembalikan borang permohonan yg lengkap berserta salinan dokumen yang berkenaan dan alamatkan seperti berikut :